Dit is een verhaal uit ca. 1979.

Foto Reportage Jan Rozema

Chauffeur; Jan Rozema

Heeft U een foto reportage, stuur Uw reportage naar Noordelijk Transport

Deze foto's werden gestuurd door Jan Rozema, die de Kerstdagen en Nieuwjaar in 1979 in het dorpje Tapernoje in Denemarken doorbracht. Vanwege de abnormale sneeuwval dat jaar kwam hij en met hem vele anderen daar vast te staan. De overlast was zo hevig dat er zelfs van overheidswege in Denemarken geen dieselolie meer mocht worden verstrekt. Jan Rozema mailde het volgende; Nog een paar foto's uit Tapernoje waarop je misschien kunt zien dat Jan himself daar tussen de luxe auto's in de sneeuw staat. De volgende foto is van Deense legertanks die alle vrachtauto's weer aan de loop hebben gebracht. Andere wetten waren in werking getreden doordat de noodtoestand was afgekondigd.Mede daardoor werd ook een lading scheepsprofiand gevorderd door het leger plus politie omdat alle levensmiddelen op waren na een paar dagen. We stonden daar met ongeveer 40 vrachtwagens.Ik stond naast de benzinepomp maar mocht geen liter diesel tanken want dat was ook gevorderd voor het leger. En zo bracht Jan Rozema de feestdagen door in Denemarken en dus had Jopie minder prettige feestdagen. Saillant detail is misschien nog dat Jan de rit voor een collega overnam omdat die geen trek had om in de winter naar Kopenhagen te vertrekken.

Op de linker foto zien we Jan Rozema kleumend tussen de auto’s en de rechter foto laat zien hoe hoog de sneeuw daar lag.

FotoFoto

Op de linker foto zien we hoe de snelweg richting Kopenhagen er uit zag toendertijd en op de rechter zien we hoe het allemaal begon met de sneeuwstorm, de Scania van Kazemier uit Aduard wordt al aardig wit.

"FotoFoto

Op de linker foto zien we dat de sneeuw echt huizenhoog ligt en op de rechter zijn de legertanks bezig de sneeuw te ruimen en de wagens weer op de weg te helpen. Met recht kan Jan Rozema zeggen; Dat was een barre barre winter daar in Denemarken.

"FotoFoto

****************************************************************************************************************************************************************************

Copyright November 2007 Joris Smits