foto

Noordelijk Transport

Hier vindt U NOB maandblad knipsels

Jan Westra van Westra Internationaal Transport bracht mij een hele stapel bladen van wat vroeger heette NOB oftewel Nederlandse Organisatie Beroeps Vervoer en dus leek het mij wel leuk om zo nu en dan iets uit deze bladen hier te publiceren. Voor elke jaargang kunt U op onderstaande blokjes klikken en voorlopig kunnen we wel vooruit want de stapel beslaat ook nog 1970 -1980 en een groot gedeelte van de 80er jaren. Dubbel klik even op onderstaande plaatjes en U ziet foto's die geknipt zijn uit de NOB film van 1956 met vriendelijke toestemming van TLN, Drachten

Onder het 1e plaatje zien we een ster rit uit de jaren 50, onder het 2e plaatje de boderijders uit de jaren 50, onder het 3e plaatje zien we het Vee vervoer uit de jaren 50 en het 4e plaatje laat ons het ongeregeld vervoer uit de jaren 50-60 zien.

Ster Rit Bode Rijders Vee Rijders Vervoerders

Copyright November 2007
Joris Smits