Noordelijk Transport

Dit is een reportage over CCF - Leeuwarden

Wilt U ook een Bedrijfs Specials, mail naar Noordelijk Transport

Deze reportage stond in 1971 in het toenmalige DAF magazine

Foto

DAF magazine reportage

Foto

DAF magazine reportage

Foto

DAF magazine reportage

Foto

DAF magazine reportage

Foto

De heer Jan Kraak stuurde mij enkele foto's die betrekking hebben op de Rivella fabriek in Wolvega en daarvoor hartelijke dank.

Foto Een reclame actie van Rivella door middel van een puzzel deze foto werd gestuurd door Jan Kraak

Foto Een mooie slogan uit de zestiger jaren, foto Jan Kraak

Foto Een foto van de fabriek in Wolvega in 1913, foto Jan Kraak

Foto Een foto van de C.C.F. te Leeuwarden gevestigd op de hoek van de Julianastraat en de Van Merodestraat te Leeuwarden zoals Mevr. A. van Keulen uit Leeuwarden mij mededeelde.

Copyright November 2007
Joris Smits